Plaatsingsvoorschriften

Home » Technische info » Plaatsingsvoorschriften

Verificatie van Terrazzo

De volgende instructies moeten worden beschouwd als algemene richtlijnen voor het leggen van terrazzo en zijn niet bindend.

Desondanks adviseren wij u om de lokale wet- en regelgeving voor terrazzo plaatsing te volgen van het land waar het materiaal geplaatst gaat worden.

Na ontvangst van de materialen en vóór de installatie moeten de stukken zorgvuldig worden gecontroleerd op kleuren, maten of defecten. Claims op geplaatste materialen voor defecten die zichtbaar waren vóór installatie, kunnen niet worden geaccepteerd. Voor het leggen adviseren wij om de materialen binnen te acclimatiseren, uit te pakken en te laten drogen in een rondom geventileerde ruimte.

De materialen dienen droog en vochtvrij te worden aangebracht. De ondergrond moet schoon, droog, vocht- en olievrij, niet bevroren en zonder scheuren zijn.

Wij adviseren om de materialen zo mogelijk binnen 4 weken na productiedatum te plaatsen.

Trap plaatsen in Terrazzo

Treden dienen spanningsvrij te worden gelegd in mortelstroken met een breedte <15cm (volgens DIN 18333 paragraaf 3.2.2). Volvlakkige plaatsing of mortelstroken >16cm kunnen scheuren veroorzaken, vooral bij fijnkorrelige materialen. Bij treden langer dan 110 cm moeten de mortelstroken meer naar binnen geplaatst worden (op ca. 1/6 van de totale lengte)

Voegen

Bij trappen is het belangrijk om uitzettingsmogelijkheden te garanderen, voegen met muren mogen niet worden gemetseld. Tussen treden en stootborden moet de breedte van de voegen 2 mm zijn, zodat de mobiliteit van de trap gewaarborgd is. Voor het voegen moeten de voegen minimaal een week open blijven. Na deze periode moeten ze worden gevuld met voegmortel (kant-en-klare voegmortel of een mengsel van kwarts, zand en cement) met voegmortel.

Plaatsen van Terrazzo tegels

Voor het leggen moet de achterkant van de tegels worden schoongemaakt. Om een betere hechting tussen tegels en mortelbed te verkrijgen, kan het materiaal behandeld worden met een speciale hechtemulsie. De mortel moet “plastisch” zijn en niet te droog, om de tegels vlak te kunnen egaliseren. De mortel/lijm dient vakkundig aangebracht te worden zonder openingen tussen tegels en fundering.

Volgens DIN 18333 moeten tegels in stapelpatroon of in 3/4 steenpatroon gelegd worden.

1/2 steenpatroon is te vermijden.

Grote tegels mogen alleen in een strak patroon worden gelegd

Leg systeem

Tegels met een maat:

< 50x75cm op volledige oppervlakte leggen

> 50x75cm op mortelstroken leggen

Voegen

Conform DIN 18333:

– Tegels met een lengte ≤ 60cm, voegbreedte 3mm.

– Tegels met een lengte > 60cm, voegbreedte 5mm.

Bij grote oppervlakten is het aan te raden dilatatievoegen op regelmatige afstanden te plannen.

Na het plaatsen van de Terrazzo tegels

Nadat het materiaal is geplaatst, raden we aan om de oppervlakken te bedekken met een polyethyleenfolie om ongelijkmatige uitdroging, spanning en scheuren te voorkomen. Het materiaal mag niet worden blootgesteld aan luchtstromen.

Na installatie dienen de oppervlakken schoon gehouden te worden en vrij van materialen die de oppervlakken kunnen beschadigen tijdens het uitvoeren van andere werkzaamheden door schilders, elektriciens of andere arbeiders op regelmatige afstanden.

 

Indien nog meer technische info nodig is neem dan contact met info@cominotto-trappen.be